Beste Cupweb-gebruiker,

Vanwege de nieuwe beveiliging van CupWeb is het gebruik van WWW in het adres niet meer mogelijk.
Gebruik dit adres zonder de voorvoeging WWW , dus gebruik:Verdere toelichting:
Vanwege de AVG (Algemene Verdordening Gegevensbescherming) dienen (persoons)gegevens beveiligd verstuurd te worden.
Dat wil zeggen dat in de adresbalk een slotje aanwezig moet zijn (oftewel: het adres moet beginnen met https://  in plaats van http://)
Bij zo'n slotje hoort een certificaat dat uitgegeven is door een bevoegde instantie.
Nu is het certificaat voor CupWeb geldig voor varendonck.cupweb6.nl maar niet voor www.varendonck.cupweb6.nl